>

Saturday, May 16, 2015

Pandikar Amin Nafi Dakwaan Letak Jawatan

1 comment:

Anonymous said...

Penafian atau sokongan merupakan kelebihan orang Sabah , jika tidak masakan negeri Sabah dikenali Negeri diBawah Tiupan Bayu