>

Saturday, March 22, 2014

Video Penuh Selawat Perdana Malam Cinta Allah & Rasul 1435 H Di Putrajaya


1 comment:

Anonymous said...

Ibadat yang ikhlas ialah yang dilakukan oleh hamba yang orang lain pun tak tahu dan dilakukan secara ikhlas. Kalau digah gahkan demi menunjuk nunjuk tak payah la.