>

Tuesday, January 7, 2014

Isu Penggunaan Kalimah Allah : Paderi Sudah Bertelagah Sesama Sendiri


Khabarnya Michael Chua menyatakan kenyataan demikian di hadapan beberapa orang Islam yang mahu membuat bantahan di hadapan gereja pada hari Ahad lepas. Selepas kenyataan Chua tersebut, maka lokasi bantan ditukarkan ke kawasan padang. 

Ada beberapa pandangan dan hujah yang boleh dibaca mengapa  Kalimah Allah SWT tidak boleh digunakan oleh orang bukan Islam sendiri.

Pandangan pertama :  Menimbulkan kekeliruan

"From its very starting point Islam denies what Christianity takes as its central truth claim - the fact that Jesus Christ is the only begotten Son of the Father. If Allah has no Son by definition, Allah is not the God who revealed himself in the Son. How then can the use of Allah by Christians lead to anything but confusion ... and worse?" R. Albert Mohler, the President of The Southern Baptist Theological 

Pandangan Universiti Al Azhar : Pandangan Hakim : Mengelirukan Orang Kristian

"Dalam erti kata lain, ada potensi kekeliruan itu bukan hanya terhad di kalangan orang Islam tetapi orang Kristian juga," 

"Kita boleh rumuskan bahawa orang Kristian sendiri pun tidak ada kata sepakat tentang bagaimana hendak menggunakan kalimah Allah sama ada dalam terjemahan atau versi Bible atau pengunaannya secara am,"

Hakim Datuk Mohd Zawawi Salleh pada perbicaraan di Mahkamah Rayuan pada 14 Oktober 2013 di Putrajaya.
 
Pandangan Sejarah :
 
Jika dikaji fakta sejarah, bahasa sebenarnya yang digunakan dalam Taurat  adalah Hebrew dan Injil adalah Greek. Perkataan "God" dalam bahasa Hebrew adalah "El, Eloh, Elohi dan Yahweh". 

Boleh dibuktikan menerusi : 

New Testament, in chapter 27, verse 46 of the Gospel of St. Matthew which states: 
 
At about three o'clock Jesus cried with a loud voice: "Eli, Eli, lama sabachthani?
 
 
Dalam bahasa Greek yang digunakan dalam Injil, "God" bermaksud Theos. Kesimpulannya, kalimah Allah bukanlah terjemahan sebenar bagi God dalam Taurat dan Injil.
 
Hormatilah undang undang dan titah Sultan Selangor tentang isu ini. Mahfuz Omar patut selidik dulu sebelum bercakap (lihat sini), Majlis Fatwa Kebangsaan telah jelas membuat keputusan tentang kalimah Allah SWT pada 5-7 Mei 2008. 

1 comment:

Anonymous said...

Pada hal sekor je Paderi yang nak.