>

Wednesday, December 4, 2013

7 Inisiatif Perkasa Ekonomi Bumiputera #PAU2013Pertama, selaras dengan KPI yang sudah ditetapkan, Ketua-Ketua Eksekutif Syarikat Berkaitan Kerajaan hendaklah menyediakan pelan lengkap bagaimana untuk membantu syarikat-syarikat Bumiputera. Senaraikan peluang yang boleh direbut oleh syarikat Bumiputera dan kemukakan laporan prestasi secara berkala kepada Majlis Ekonomi Bumiputera.

Kedua, anak Bumiputera mesti segera merebut peluang menyertai pelbagai latihan peningkatan kemahiran yang disediakan oleh kerajaan. Ini termasuk pendidikan vokasional yang menjadi salah satu teras di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia dan menjadi asas pembentukan modal insan berkemahiran.


Ketiga, kerajaan harus mempergiatkan usaha meningkatkan peratusan golongan profesional Melayu dan Bumiputera dalam pelbagai bidang termasuk bidang perubatan, kejuruteraan dan teknologi.


Keempat, peniaga dan pengusaha Melayu dan Bumiputera mesti meningkatkan daya saing serta bersedia menghadapi persekitaran perniagaan yang mesra-pasaran. Oleh itu, orang Melayu dan Bumiputera mesti menerima prinsip ketelusan dan persaingan untuk menikmati bantuan kerajaan dan merebut pelbagai peluang yang tersedia. 


Ini bertujuan supaya peniaga dan pengusaha Melayu lebih bersedia untuk menangani cabaran globalisasi dan pembukaan pasaran yang semakin mendesak ketika ini.

Kelima, bagi mengukuhkan lagi kemajuan ekonomi orang Melayu dan Bumiputera, kerajaan mestilah meneruskan usaha membantu dan memajukan aset kaum Melayu dan Bumiputera seperti tanah dan tabungan untuk melengkapkan usaha lain yang selama ini sudah dilaksanakan.


Keenam, kerajaan harus meneruskan usaha memenuhi tuntutan kebajikan dan kesejahteraan masyarakat Melayu dan Bumiputera, baik di kota mahupun di desa. Bagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bumiputera di kota, skim perumahan mampu milik perlu diperluaskan dengan segera di samping memperkenalkan skim rumah mampu sewa.


Manakala yang terakhir, bagi mengatasi masalah peningkatan kos hidup, lebih banyak program menjana pendapatan mesti dilaksanakan, terutamanya di kawasan luar Bandar dan kawasan miskin Bandar. 


Kerajaan mesti memperluaskan industri berasaskan pertanian dengan pelbagai bentuk sokongan dan bantuan seperti pinjaman modal dan latihan, memperkasa industri kecil dan sederhana, serta membantu peniaga-peniaga kecil, petani dan nelayan.

No comments: